Please Wait...

Pravno opozorilo

You are here

Pravno opozorilo ponudnika v zvezi z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov

 

Na podlagi 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (nadalje: ZIsRPS) kot ponudnik obveščamo potencialne stranke, ki so potrošniki (fizične osebe, ki pridobivajo ali uporabljajo blago in storitve za namene zunaj svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti), da ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (nadalje: IRPS) kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu z ZisRPS.Besedilo Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov je dostopno na:

www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-3185?sop=2015-01-3185

Smo pogodbeni partner zavarovalnic

Zavoda za zdravstveno zavarovanje in drugih zavarovalnic prostovoljnega zavarovanja.

TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.

Zavarovalnica Vzajemna

Generali zavarovalnica

PRVA Osebna zavarovalnica

Sava zavarovalnica

FACEBOOK